Czechowicz, S. (2021). Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 37-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.3