Wojnowska-Radzińska, J. (2021). Legitimizing pre-emptive data surveillance under the EU law: the case of the PNR Directive. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 115–127. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.9