Fähnrich, M. (2021). Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 201–214. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.15