Górska, R. (2020). Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 249–266. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.17