Badowiec, R. (2021). Postępowanie dowodowe na rozprawie głównej bez udziału oskarżonego w świetle art. 378a Kodeksu postępowania karnego a standardy rzetelnego procesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 93-105. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.7