Justyński, T. (2021). „Dziedziczenie” rodzinnych ogrodów działkowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 77–91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.6