Boike, P. (2020). Prawo i literatura. Parerga, red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 311–312. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.21