Szymborski, P. (2021). Szanse i zagrożenia u progu emerytury: sytuacja starszego pokolenia w kontekście więzi rodzinnych i solidarności międzypokoleniowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 271-288. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.18