Hendel, M. (2020). Miejsce zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 167–177. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.12