Ulbrych, M. (2020). Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 229–246. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.16