Zawora, J., & Kowalska, I. (2021). Bilans wdrożenia ZIT w Polsce − nowego instrumentu finansowania polityki spójności UE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 235–252. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.16