Szwast, M. (2021). Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 49-64. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.4