Żak, M. (2020). Kompetencje zawodowe sędziów a instytucjonalizacja partycypacji społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 61–75. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.5