Szczepaniak, R. (2020). Kilka refleksji na temat stanu cywilistycznej aparatury pojęciowej używanej w dyskursie o podmiotowości prawnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 111–125. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.8