Bugajski, B., & Nowak-Gruca, A. (2020). Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 127–142. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.9