Demenko, A., & Urbańczyk, M. (2020). Politically correct hate speech. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 169–177. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.12