Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Molestowanie seksualne i jego koszty finansowe dla gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 179–196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.13