Manikowski, P., & Owsiński, K. (2020). Innowacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 231–248. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.16