Michałowska, K. (2021). Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 21–35. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.2