Dajczak, W. (2021). Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja? . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 123-139. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.8