Gorynia, M., & Sitek, B. (2021). Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wy┼╝szego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 39-57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.4