Liszewska, A. (2021). Sporne problemy typizacji usiƂowania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 5-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.1