Śliwiński, R., & Śliwińska, M. (2021). The competitive factors of German enterprises in Poland. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 287–299. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.19