Kała, D. P. (2021). Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 229–242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.17