Ratajczak, M. (2021). System awansów naukowych w Polsce: ewolucja i aspekty instytucjonalne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 297-315. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.19