Rocki, M. (2021). Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 205–223. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.14