Jurek, Łukasz. (2021). Wiek a absencja chorobowa pracowników. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 225-238. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.15