Kania-Chramęga, A. (2021). „Małoletniość” a problematyka ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary – wybrane zagadnienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 61–71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.5