Podgórska-Rykała, J., & Sroka, J. (2021). Uwarunkowania konsensualnego modelu dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego na poziomie regionalnym w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 309-326. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.22