Przybylska-Kapuścińska, W. (2021). Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 341-345. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.24