PAN, K. N. P. (2021). Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie ujawniania konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 353-354. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.27