Smyczek-Gołębiewska, S. (2021). Kategoria słuszności w polskim orzecznictwie sądowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 19-30. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.2