Wierczyński, G. (2021). Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 141-164. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.9