Wasilewski, J. (2021). Czasopisma nauk społecznych: refleksje w kontekście jubileuszu „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 255-265. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.16