Zawłocki, R. (2021). Recenzowanie opracowania karnoprawnego w czasopiśmie naukowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 317-327. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.20