Długosz-Jóźwiak, J. (2021). Uiszczenie grzywny za pracownika – poplecznictwo, niegospodarność czy jedynie wykroczenie?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 65-77. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.5