Rennert, K. (2021). SÄ…downictwo w czasie pandemii koronawirusa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 7-19. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.1