Mamzer, H., & Nowak, P. (2021). Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt jako problem społeczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 335–354. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.22