Wudarski, A. (2021). Niemiecki proces alimentacyjny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 373–389. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.24