Parysek, J. J. (2015). Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 27-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.4