Kieres, L. (2015). Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 79-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.7