Szewczyk, M. (2015). Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 227–242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.16