Wiśniewski, M. (2015). Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce – próba oceny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 321–334. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.22