Trzebiński, A. A. (2022). Jak zmniejszyć asymetrię informacji na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 155–170. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.10