Markowski, Łukasz. (2022). Konwergencja realna Polski i strefy euro z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych i wymiany wewnątrzgałęziowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 117–132. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.08