Kahl, W. (2022). Ochrona klimatu a konstytucja – historyczne postanowienie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2021 roku . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 5-26. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.1