Mierzejewska, L. (2022). Ujęcia systemowe w dorobku naukowym prof. Jerzego J. Paryska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 241–250. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.15