Kolasińska, E. (2022). Niepewność miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 227–240. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.14