Żmij, G. (2023). W poszukiwaniu prawa właściwego: stosowanie norm prawa administracyjnego i ich kolizje w międzynarodowym sporze inwestycyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 89–107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.08