Prewysz-Kwinto, P., & Redo, M. (2023). Czy RRSO pozwala na wybór najlepszej (najtańszej) oferty kredytowej?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 221–236. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.16